Fogadó Budapest

Ha már mindent megpróbált…
Ha úgy érzi, abba kellene végre hagyni… 
Ha már túl sokat, vagy túl keveset tud… 
Szeretettel várjuk a Fogadóban.

Budapest 1123 Kék Golyó u. 19. Telefon/fax.: (1) 201 1045
Budapest 1016 Csap u. 2. Telefon/fax.: (1) 355 0337
Email: segits@kimondhato.hu

 

 

Konzultáció szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak
Motiváció, szermentes életmód ösztönzése, támogatása. Visszaesés megelőzése, társfüggőség helyett autonómia.

Pár- családterápia, konzultáció
A család mint háttér. Együtt, de hogyan? A szerrel vagy nélküle? Hogy segíthetsz, hogyan segíthetek? Ki vagyok a családban?

Munkahely keresés támogatása
Internet hozzáférés biztosítása 

Információ telefonon és személyesen
Segítőhelyekről, szociális, jogi lehetőségekről, stb.

12 lépéses önsegítő csoportok a Fogadóban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 2000. május 1-vel létrehozta Pszichoszociális Szolgálatát a XII. kerület Márvány utcában, elsősorban szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára. 2005 tavaszán megnyitottuk Pszichoszociális Szolgálatunkat, az I. kerületi Csap utcában. Szolgálataink alacsonyküszöbű pszichoszociális segítőintézményként definiálhatóak.

Alapfeladataink, célkitűzéseink, szemléletünk, célcsoportjaink lényegében megegyeznek a kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepciójával. A kábítószer-probléma visszaszorítására megalkotott nemzeti stratégiához illeszkedően a szenvedélybetegek ellátásában alapvetően a “kockázati tényezők szerepének csökkentése és a drogfogyasztás előfordulását mérsékelő védő tényezők felerősítése” a célunk.

Család, gyógyulás, motiváció — prevenció
A fenti cél elérése érdekében prevenciónak is tekintjük a szenvedélybetegségek különböző formáinak gyógyítását ill. a változás motivációját. Elsődleges célcsoportunk a család. Annak minden tagja egyénileg és közösen is. A droghasználat kialakulásában meghatározó kockázati tényező a szülők, nagyszülők szenvedélybetegsége: alkoholizálása, gyógyszerfüggősége, viselkedéses szenvedélybetegségei, droghasználata. A szülök pozitív változása, a beteg szenvedélyek gyógyulása visszaállíthatja vagy megteremtheti a fiatalok számára nélkülözhetetlen egészséges családi modellt. Külön prevenciós feladat a szenvedélybeteg szülők gyermekeinek segítése.

A szenvedélybeteg szülők gyermekei számára szervezett program célja:

 • a helyzetükből adódó feszültségek, bűntudat oldása,
 • ambivalens érzelmeik feldolgozása
 • gyermekszerepük megélésének támogatása,
 • reális kép kialakítása önmagukról és a szenvedélybetegségekről.

Csoport a szenvedélybeteg szülők gyermekei számára                         

Hozzátartozók, közvetlenül érintettek segítése

Általános tapasztalat, hogy a segítőhelyekhez a hozzátartozók fordulnak elsőként. Különösen igaz ez a droghasználók hozzátartozóit, iskolatársait, pedagógusait illetően. Komolyan szenvednek a drogfüggő magatartásától, erősen motiváltak a változásra, mégis kevés a kifejezetten számukra rendelkezésre álló segítő program. szenvedéseik, félelmeik enyhítése társfüggő magatartásuk feloldása nélkül alig van esély a korai, eredményes beavatkozásra.Segíteni akarásuk nem pótolhatja a szenvedélybeteg hiányzó vagy gyenge motivációját, de saját késztetésük, erőforrásaik felhasználása pozitív változást eredményezhet a szenvedélybeteg családi struktúrában.

“Drogos család”

Az elsődleges drogprevención túl a már drogproblémával közvetlenül érintett családok, a “drogos családok” segítését, támogatását, terápiáját alapfeladatunknak tartjuk. Csak a teljes család segítésével, támogatásával, rendszerszemléletű megközelítéssel érhetjük el a hosszú távon is életképes pozitív életstílus változást, fejlődést. A droghasználat a családban tüneti tényező, az egész család díszfunkciójára utal. Az egészséges családi kapcsolatok kialakítása, a hibás kommunikációs megoldások korrekciója, az érzelmek megnyilvánulásának védett lehetőséget biztosító családi légkör megteremtésének támogatása a droghasználat ellenszere lehet a tünetet kiváltó okok megszűnését segítheti.

Céljainkat a következő eszközökkel, elérési formákkal kívánjuk megvalósítani.

Akikért vagyunk

 • Szenvedélybetegek, elsősorban alkohol, gyógyszer és drogfüggők
 • Szenvedélybetegek hozzátartozói, munkatársak, pedagógusok
 • A szenvedélybetegség problémáiban érintett intézmények és munkatársaik

Alapfeladatok:

 • Szenvedélybeteg életmód változtatásának ösztönzése
 • Visszaesés megelőzése
 • Hozzátartozók segítése
 • Krízisintervenció
 • Egészségügyi alapellátás, szakellátás igénybevételének szervezése
 • Életvezetési tanácsadás, felvilágosítás
 • Szociális segítés, tanácsadás, ügyintézés
 • Prevenció
 • Információszolgáltatás
 • Szabadidős, kulturális programok szervezése
 • Önsegítő csoportok szervezése
 • Az alapfeladatok megvalósításának formái:
 • Önszerveződő és terápiás csoportok

Önsegítő csoportok:

 • szenvedélybetegek önsegítő csoportjai
 • önsegítő csoport a szenvedélybetegek hozzátartozói számára
 • Terápiás, segítő csoportok:
 • Konzultáció, terápia:
 • Egyéni, párterápia, családterápia
 • Lelki beszélgetések (pasztorális munka)

Az alapfeladatokon túl vállalt tevékenységek

Kapcsolattartás, együttműködés kiépítése a kerületi és a kerületen túl működő az ellátásban résztvevő egyéb egészségügyi és szociális intézményekkel, az önkormányzat szakigazgatási szerveivel, civil és egyházi szervezetekkel, háziorvosokkal)Helyi közösségek, iskola, család kapcsolatfelvételének támogatása, ösztönzése. Kapcsolatfelvétel, közvetítés a kliensek és a szervezetek számára.

Primer prevenciós feladatok, információközvetítés. Konzultáció, információközvetítés, esetmegbeszélés, a konkrét drogproblémák kezelésének közös megoldáskeresése, a helyi erőforrások figyelembevételével.

Egyéb programok

Az MMSz a hajléktalanság kezelésében, az ott előforduló szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tapasztalataira is támaszkodunk, ill. segítő hátteret biztosítunk. Különös tekintettel a Családok átmeneti otthonaiban lakó hajléktalan családokra és halmozottan hátrányos gyermekeikre.
A Szeretetszolgálat kifejezetten primer prevenciós programjában a “Játszva megelőzni” programban is részt veszünk: az ott megjelenő családok számára is segítő, konzultációs, prevenciós lehetőséget biztosítva, szervezve.
A Sziget Droginformációs Alapítvánnyal közösen szervezünk képzéseket, tréningeket pedagógusok: “Eszközeim, lehetőségeim, határaim a drogprevencióban”, valamint a hajléktalan-ellátásban dolgozók számára.

Pszichoszociális szolgálatunk kialakításánál az alacsonyküszöbű intézményekre jellemző kritériumokat vettük figyelembe, azaz a könnyen, önkéntesen, ingyen, akár anonim módon való hozzáférhetőséget, a kliens állapotából, helyzetéből kiinduló tevékenységet. Nem egészségügyi intézményként működünk, de kapcsolatban állunk többel is. Rugalmasan a helyi sajátosságokhoz és igényekhez alkalmazkodni képesen, alacsony költséggel dolgozunk a professzionalitás és az önkéntes munka sajátosságainak ötvözésével.