Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban

A mentális betegségek olyan elterjedtek a népesség körében, hogy egyes becslések szerint minden negyedik embert érintenek élete egy bizonyos periódusában. Az adatok azt mutatják, hogy a komoly mentális betegségben szenvedők 30-60%-ának van gyermeke, más számítások szerint 12-ből egy gyermeknek legalább az egyik szülője mentálisan beteg.
A mentálisan sérülékeny szülők esetében a társadalom közönyös vagy elutasító, a szülők gyakran nem fogadják el betegségüket, emiatt nem keresnek gyógyulást, és a gyermekek saját magukat okolják, mert szüleik nem érzik jól magukat. Az ilyen családban nevelkedő gyermekek nagyon sokszor nem kapnak semmilyen professzionális támogatást ahhoz, hogy nehézségeik ellenére, azokat legyőzve mégis egészségesen fejlődjenek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 2018-ban elindított AAP program legfontosabb célja bemutatni, kimondhatóvá tenni a szenvedélybeteg szülők gyermekeinek helyzetét, ezáltal esélyt biztosítani számukra a segítség elérésére. Ez a könyv is ezt a célt szolgálja, hogy elsősorban, de nem kizárólag a szakmai közönség számára alapvető információkat nyújtson a mentálisan sérülékeny (köztük szenvedélybeteg) családokban élő gyermekek helyzetéről, segítésének lehetőségeiről.

Könyvünkben a mentális betegség kifejezés helyett elsősorban a mentális sérülékenység fogalmát használjuk, amely két oldalról is segíti a család támogatását. Először is kevésbé megbélyegző, és könnyebben elfogadható az érintett szülők számára. Másrészt jobban illeszkedik a mentális betegségek eredetének modern elméleteken és legújabb kutatási tapasztalatokon alapuló megközelítésébe, az ún. stressz-sérülékenység-védő tényezők modellbe.

A tartalomból:

Mentális sérülékenység a családban
A mentális betegség és sérülékenység fogalmáról
A betegség és az egészség eredetmodellje
A szülő mentális sérülékenysége mint krónikus distressz faktor
A tünetek fennállásának időtartama
A tünetek diszkrét vagy rejtett volta
A realitáskontroll hiánya – a kisgyermekek normális szociális izolációja
A hétköznapi élet hirtelen változásai, a kapcsolatok bizonytalansága
A mentális betegség mint családi titok
A mentális betegség tüneteinek intenzitása
Mindkét szülő mentálisan sérülékeny?
Hogyan reagálnak a gyermekek?
A leggyakoribb mentális betegségek jellemzői és hatásuk a gyermekekre
Az alkoholizmus gyermekei
Család és szenvedélybetegség
Elfeledett gyerekek
Szereplők a függő család színpadán
Kiutak, gyógyulás, felépülés
A rugalmas ellenálló képesség fejlesztése (reziliencia)
Minden a családban kezdődik, a gyógyulás (felépülés) is
Családterápia és szerfüggőség
Önsegítő és önismereti csoportok lehetőségei és szerepei a szenvedélybeteg család tagjainak támogatásában
Egészségfejlesztés, prevenció
Feladatok, lehetőségek a szenvedélybeteg szülők gyermekeiért
A kötődés minősége és támogatása a szülői mentális sérülékenység helyzeteiben
A kötődés hatásai a gyermek későbbi fejlődési aspektusaira
Reziliencia – a gyermekek lélektani rugalmassága
A stressz és a megküzdés gyermekkorban
A rugalmasság családközpontú megközelítése
A mentalizáció szerepe a reziliencia elérésében
A reziliencia támogatása az életkori és családi sajátosságok tükrében
A játék pszichológiájától a játék pedagógiájáig – mentális egészség és játszás
Mentálisan sérülékeny szülők gyermekeinek támogatása a gyermekvédelmi rendszerben

 

 

Képek a könyv bemutatójáról (készítette Kovács Bence)