Fogadó Budapest

Ha már mindent megpróbált…
Ha úgy érzi, abba kellene végre hagyni… 
Ha már túl sokat, vagy túl keveset tud… 
Szeretettel várjuk a Fogadóban.

Budapest 1123 Kék Golyó u. 19. Telefon/fax.: (1) 201 1045
Budapest 1016 Csap u. 2. Telefon/fax.: (1) 355 0337
Email: segits@kimondhato.hu

 

Szenvedélybeteg emberek önsegítő csoportja
“Amit eddig hétpecsétes titokként magamba zártam, és arra gondoltam, hogy nem mondhatom el senkinek, itt meghallgatták.”

Konzultáció szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak
Motiváció, szermentes életmód ösztönzése, támogatása. Visszaesés megelőzése, társfüggőség helyett autonómia.

Pár- családterápia, konzultáció
A család mint háttér. Együtt, de hogyan? A szerrel vagy nélküle? Hogy segíthetsz, hogyan segíthetek? Ki vagyok a családban?

Hozzátartozói csoport
Vele vagy nélküle? Hogyan másként? Erőforrások, önállóság, felelősség magadért. Te hogyan bírtad ki? Mi segített?

Munkahely keresés támogatása
Internet hozzáférés biztosítása 

Információ telefonon és személyesen
Segítőhelyekről, szociális, jogi lehetőségekről, stb.

12 lépéses önsegítő csoportok a Fogadóban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 2000. május 1-vel létrehozta Pszichoszociális Szolgálatát a XII. kerület Márvány utcában, elsősorban szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára. 2005 tavaszán megnyitottuk Pszichoszociális Szolgálatunkat, az I. kerületi Csap utcában. Szolgálataink alacsonyküszöbű pszichoszociális segítőintézményként definiálhatóak.

Alapfeladataink, célkitűzéseink, szemléletünk, célcsoportjaink lényegében megegyeznek a kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepciójával. A kábítószer-probléma visszaszorítására megalkotott nemzeti stratégiához illeszkedően a szenvedélybetegek ellátásában alapvetően a “kockázati tényezők szerepének csökkentése és a drogfogyasztás előfordulását mérsékelő védő tényezők felerősítése” a célunk.

Család, gyógyulás, motiváció — prevenció
A fenti cél elérése érdekében prevenciónak is tekintjük a szenvedélybetegségek különböző formáinak gyógyítását ill. a változás motivációját. Elsődleges célcsoportunk a család. Annak minden tagja egyénileg és közösen is. A droghasználat kialakulásában meghatározó kockázati tényező a szülők, nagyszülők szenvedélybetegsége: alkoholizálása, gyógyszerfüggősége, viselkedéses szenvedélybetegségei, droghasználata. A szülök pozitív változása, a beteg szenvedélyek gyógyulása visszaállíthatja vagy megteremtheti a fiatalok számára nélkülözhetetlen egészséges családi modellt. Külön prevenciós feladat a szenvedélybeteg szülők gyermekeinek segítése.

A szenvedélybeteg szülők gyermekei számára szervezett program célja:

 • a helyzetükből adódó feszültségek, bűntudat oldása,
 • ambivalens érzelmeik feldolgozása
 • gyermekszerepük megélésének támogatása,
 • reális kép kialakítása önmagukról és a szenvedélybetegségekről.

Csoport a szenvedélybeteg szülők gyermekei számára                         

Hozzátartozók, közvetlenül érintettek segítése

Általános tapasztalat, hogy a segítőhelyekhez a hozzátartozók fordulnak elsőként. Különösen igaz ez a droghasználók hozzátartozóit, iskolatársait, pedagógusait illetően. Komolyan szenvednek a drogfüggő magatartásától, erősen motiváltak a változásra, mégis kevés a kifejezetten számukra rendelkezésre álló segítő program. szenvedéseik, félelmeik enyhítése társfüggő magatartásuk feloldása nélkül alig van esély a korai, eredményes beavatkozásra.Segíteni akarásuk nem pótolhatja a szenvedélybeteg hiányzó vagy gyenge motivációját, de saját késztetésük, erőforrásaik felhasználása pozitív változást eredményezhet a szenvedélybeteg családi struktúrában.

“Drogos család”

Az elsődleges drogprevención túl a már drogproblémával közvetlenül érintett családok, a “drogos családok” segítését, támogatását, terápiáját alapfeladatunknak tartjuk. Csak a teljes család segítésével, támogatásával, rendszerszemléletű megközelítéssel érhetjük el a hosszú távon is életképes pozitív életstílus változást, fejlődést. A droghasználat a családban tüneti tényező, az egész család díszfunkciójára utal. Az egészséges családi kapcsolatok kialakítása, a hibás kommunikációs megoldások korrekciója, az érzelmek megnyilvánulásának védett lehetőséget biztosító családi légkör megteremtésének támogatása a droghasználat ellenszere lehet a tünetet kiváltó okok megszűnését segítheti.

Céljainkat a következő eszközökkel, elérési formákkal kívánjuk megvalósítani.

Akikért vagyunk

 • Szenvedélybetegek, elsősorban alkohol, gyógyszer és drogfüggők
 • Szenvedélybetegek hozzátartozói, munkatársak, pedagógusok
 • A szenvedélybetegség problémáiban érintett intézmények és munkatársaik

Alapfeladatok:

 • Szenvedélybeteg életmód változtatásának ösztönzése
 • Visszaesés megelőzése
 • Hozzátartozók segítése
 • Krízisintervenció
 • Egészségügyi alapellátás, szakellátás igénybevételének szervezése
 • Életvezetési tanácsadás, felvilágosítás
 • Szociális segítés, tanácsadás, ügyintézés
 • Prevenció
 • Információszolgáltatás
 • Szabadidős, kulturális programok szervezése
 • Önsegítő csoportok szervezése
 • Az alapfeladatok megvalósításának formái:
 • Önszerveződő és terápiás csoportok

Önsegítő csoportok:

 • szenvedélybetegek önsegítő csoportjai
 • önsegítő csoport a szenvedélybetegek hozzátartozói számára
 • Terápiás, segítő csoportok:
 • Konzultáció, terápia:
 • Egyéni, párterápia, családterápia
 • Lelki beszélgetések (pasztorális munka)

Az alapfeladatokon túl vállalt tevékenységek

Kapcsolattartás, együttműködés kiépítése a kerületi és a kerületen túl működő az ellátásban résztvevő egyéb egészségügyi és szociális intézményekkel, az önkormányzat szakigazgatási szerveivel, civil és egyházi szervezetekkel, háziorvosokkal)Helyi közösségek, iskola, család kapcsolatfelvételének támogatása, ösztönzése. Kapcsolatfelvétel, közvetítés a kliensek és a szervezetek számára.

Primer prevenciós feladatok, információközvetítés. Konzultáció, információközvetítés, esetmegbeszélés, a konkrét drogproblémák kezelésének közös megoldáskeresése, a helyi erőforrások figyelembevételével.

Egyéb programok

Az MMSz a hajléktalanság kezelésében, az ott előforduló szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tapasztalataira is támaszkodunk, ill. segítő hátteret biztosítunk. Különös tekintettel a Családok átmeneti otthonaiban lakó hajléktalan családokra és halmozottan hátrányos gyermekeikre.
A Szeretetszolgálat kifejezetten primer prevenciós programjában a “Játszva megelőzni” programban is részt veszünk: az ott megjelenő családok számára is segítő, konzultációs, prevenciós lehetőséget biztosítva, szervezve.
A Sziget Droginformációs Alapítvánnyal közösen szervezünk képzéseket, tréningeket pedagógusok: “Eszközeim, lehetőségeim, határaim a drogprevencióban”, valamint a hajléktalan-ellátásban dolgozók számára.

Pszichoszociális szolgálatunk kialakításánál az alacsonyküszöbű intézményekre jellemző kritériumokat vettük figyelembe, azaz a könnyen, önkéntesen, ingyen, akár anonim módon való hozzáférhetőséget, a kliens állapotából, helyzetéből kiinduló tevékenységet. Nem egészségügyi intézményként működünk, de kapcsolatban állunk többel is. Rugalmasan a helyi sajátosságokhoz és igényekhez alkalmazkodni képesen, alacsony költséggel dolgozunk a professzionalitás és az önkéntes munka sajátosságainak ötvözésével.