Könyvek az alkohol(izmus)ról és más szenvedélybetegségekről

Apa, anya, pia                    Bolyhos

Elekes Dóra A muter meg a dzsinnek

Ambrus Sándor: Pusztító mámorban / lektorálta Bayer István, Borbarát Béla, Kalocsay Ildikó. – Bp. : magánkiadás, 1988. – 158 p.- ISBN 963 500 8465

Bíró Sándor: Az önpusztító életmód / lektor Balla László. – Bp. : Melania K., 1998 – 92 p.

A bódulat csapdájában : Fiatalkori narkománia / írta Kisszékelyi Ödön, Németh Zsolt, Huber Béla ; szerk. Vabrik László. – Bp. : Tankönyvkiadó, 1989. – 213 p. – ISBN 963 18 2081 5 fűzött : 79,-Ft.

Boros István – Vértessy Péter: Narkó blues. – Bp. : Szépirod. Kvk., 1986. –

Buda Béla : Szenvedélyeink. – Bp. : SubRosa, 1995. – 88 p. – (Az egészséges életért, ISSN 1218-8115). – ISBN 963 8354 38 0 fűzött : 286,-Ft.

Duval Lucien Aimé Miért oly hosszú az éj? Szent István Társulat 1986

Fehérné Mérey Ildikó: Se többet, se kevesebbet. – Bp. : Medicor Ker. Rt., 1990. – 214 p. ISBN 963 02 841 8 fűzött : 140,-Ft.

Fekete Péter: Nyerőgép életre-halálra. – Bp. : Hajszolt Egyesület, 1999. – 88 p.

Harsch, Helmut Alkoholizmus Prugg Verlag 1990. Ford. Perjés Imre

Hárdi István: Lelki egészségvédelem / lektorálta Vértes O. András. – Bp. : Medicina, 1997. – 247 p.

Hemfelt, R. – Minirth, F .- Meier, P.: A szeretet választható! [a kodependenciáról] / Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier ; ford. Kállai Tibor.- Bp. : Múzsák, 1997. – 289 p. – kötődés)

Ifjú-kór Tanulmányok az ifjúságól, pedagógiai módszerekről. Az ifjúságot fenyegető veszélyekről, a drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről szerk.:Kapócs Imre, Maár márton, Szabadka Péter  Buda Béla, Fohn Márta, Frankó András, Győrik Edit, Jánosik Judit, Juhász Andrea, Kassai Farkas Ákos, Kende Sándor, Popper Péter, Stumpf Imre Topolánszky Ákos, Simon János, Rácz József, Vikár György, Kunos Imréné –  Bp.:Okker 2001

Kindermann, Walter: Drogveszély és drogfüggőség / Walter Kindermann ; ford. Skultéty Kornélia. – Bp. : Magyar Karitász, 1998. – 40 p. – ISBN 963 03 5617 1 fűzött

Kirsta, Alix: Stressz: Hogyan küzdjük le és éljünk nyugodt, örömteli életet / Alix Kirsta. – Bp. : Magyar Könyvklub, 1998. – 192 p.- ISBN 963 548 573 5 kötött

Kotanski, Marek: Eladtam magam az embereknek / ford. Galambos Csaba. – Bp. : Drog Stop Budapest Egyesület : Mont Kft. Kiadói és Reklám- Propaganda Iroda, 1995. – 195 p. – ISBN 963 04 4968 4 fűzött : 394,-Ft.

Matinee Catherine: Kati vagyok, alkoholista / szerk. Kígyós Erzsébet Bp.: 1992 a szerző kiadása

Más Világ : (Egy anya naplójából) / szerk. és tervezte Pusztaháziné Gazdag Ilona. – Bp. : Önkontroll Egyesület, 1999. – 67 p.

Névtelen Alkoholisták : Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története. – 2. átdolg. magyar nyelvű kiadás. – New York : Alcoholics Anonymous World Service, INC, 1994. – 541 p.

Patai Klára-Pető Zoltán: Szenvedélybetegségek : Egészségnevelő kézikönyv pedagógusok, védőnők, egészségnevelők, szülők számára. – Békéscsaba : ÁNTSZ Békés megyei Intézete Egészségvédelmi Osztálya, 1993. – 68 p.

Rácz Zsuzsa: Kábítószeretet. – Debrecen : Csokonai, 1998. – 161 p. – ISBN 963 260 125 4 fűzött : 600,-Ft.

Rókusfalvy Pál: Emberré válni – embernek maradni. – Bp. : Nemzeti Tankönyv K., 1994. – 101 p. – f

Schneider, Ralf: Szenvedély Betegség : Információk az alkohol- és gyógyszerfüggőségről érintettek, hozzátartozók és érdeklődők számára / ford. Vaik Dóra, Frankó András. – Bp. : Magyar Karitász Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, 1998. – 248 p. – ISBN 963 00 2145 7 fűzött : kb. 500,-Ft.

Servais, Ernst: Mielőtt túl késő lenne : Az egész társadalmat átfogó szenvedélybetegség-megelőzés / Ernst Servais ; ford. Dudás Zoltán, Komáromi Éva. – Aktualizált és bővített kiadvány. – Győr : Széchényi Ny., 1995. – 272 p. – ISBN 963 00 1864 0

A szipuzás : tájékoztató szülők részére. – Bp. : Drogprevenciós Alapítvány. – brosúra.

A társadalom bölcsője a család : A IV. Családkongresszus előadásai : Gödöllő, 1998. Július 17-19. / szerk. Márki László. – Bp. : Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 1998. – 107 p. – ISBN 963 03 7236 3 fűzött

Tévhitek a kábítószerről. – Bp. : Drogprevenciós Alapítvány. – Az Alapítvány további brosúrái: Drogtérkép, A szipuzás, A kábítószerek.

Tóth Tibor: Hogyan akarsz élni : Kézikönyv a káros szenvedélyekről fiataloknak. – Bp. : Pest Megyei Pedagógiai Intézet, 1990. – 115 p. – ISBN 963 01 9812 6 fűzött : 110,-Ft.

Vajda Zsuzsa: Embergyermek – gyermekember : Gyermeknevelési kalauz szülőknek. – Bp. : Göncöl, [1991]. – 248 p. – ISBN 963 7875 36 0 fűzött : 198,-Ft.

Veér András Nádori Gergely, Erőss László: Az alkoholizmus népbetegség – Bp.:Animula 2000

Winfried, Huber: Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében / ford. Magyar István ; bev. Buda Béla. – Debrecen, Forrás Egyesület, 1993. – 195 p. – (Forrás könyvek ; 3). – ISBN 963 04 2954 3 fűzött